Pracovní jednání vedoucích Krajských týmů HZS krajů

28.11.2010 12:53

Dne 23.11. a 24.11.2010 proběhlo pracovní jednání ředitelů KIS a OPŘ HZS krajů. Jednání se zúčastnili všichni vedoucí Krajských týmů Krajských standardizovaných projektů HZS krajů.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Příprava spuštění webu projektu IS IZS

31.10.2010 10:32

V prvním listopadovém týdnu tohoto roku, je plánováno spuštění oficiálního webu projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ (dále jen „IS IZS“). Cílem provozu webu je informovat odbornou ale i širokou veřejnost  o tomto významném projektu.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Workshop pro ZZS a kraje

30.10.2010 19:52

Dne 21.10.2010 proběhl plánovaný workshop pro ZZS krajů a kraje, tématicky zaměřený na Krajské standardizované projekty ZZS krajů. Workshop se uskutečnil formou videokonference mezi 13 kraji a deklaroval, že využití moderních forem komunikace je v rámci projektu IS IZS standardem. V současné době probíhá přebírání akceptovaných výstupů AI OPŘ IZS jednotlivými kraji.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Střechový projekt „Národní informační systém IZS“ (NIS IZS)

17.10.2010 11:05

Výzva č. 11 na projekt IS IZS vyšla 1.7.2010.

Dne 12.7.2010 byla Žádost o finanční dotaci na NIS IZS předána na pražskou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“), které zahájilo hodnocení předložené žádosti. Po doplnění drobných formálních náležitostí, které si CRR vyžádalo, byla žádost postoupena dále k hodnocení na odbor strukturálních fondů MV.

Žádost by po posouzení externími hodnotiteli a provedení analýzy rizik, měla být projednána před hodnotící komisí.

Do konce října 2010 se očekává vyhodnocení žádosti střechového projektu.

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Analýza interoperability operačního řízení základních složek IZS (AI OPŘ IZS)

17.10.2010 11:02

Dne 1.10.2010 byla ukončena AI OPŘ IZS a proběhla akceptace výstupů úrovně C, AI OPŘ IZS s výrokem „akceptováno bez výhrad“. Byly revidovány a akceptovány drobné úpravy ve výstupech úrovně A a B.

Výstupy AI OPŘ IŹS se stanou základními vstupy pro vytvoření „Žádostí o finanční dotaci“ jednotlivých krajských standardizovaných projektů základních složek IZS (P ČR, ZZS krajů a HZS ČR).

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Krajské standardizované projekty (KSP)

17.10.2010 11:01

Na základě výstupů AI OPŘ IZS se zahajuje příprava podkladů pro Žádosti.

Ve dnech 20. – 21.9.2010 proběhl workshop pro řešitele KSP HZS ČR a P ČR, jehož cílem bylo předat základní informace a nastavit komunikaci pro přípravu a realizaci KSP. Je plánován obdobný workshop pro zástupce krajů a ZZS krajů.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

ITS MV a problematika konektivity potřebné pro projekt IS IZS

17.10.2010 11:00

Téma konektivity potřebné pro projekt IS IZS je intenzivně řešeno ve strategické úrovni vedení projektu.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny