Krajské standardizované projekty

pracování Krajských standardizovaných projektů (KSP) probíhá na základě výstupů Analýzy interoperability, která měla za cíl definovat společné standardy a zajistit provázanost dílčích krajských řešení se střechovým projektem NIS IZS.

Příprava standardů probíhala ve 3 úrovních, přičemž případné odchylky od těchto standardů musí být řádně zdůvodněny a jednotlivě schváleny na úrovni CPT.

A – Standardy operačního řízení

Standardy platné pro všechny základní složky integrovaného záchranného systému až na úroveň krajů, a to v oblasti cílů a jejich ukazatelů, procesů, ICT, infrastruktury a projektových standardů. Tyto standardy jsou závazné pro další specifikace jak v rámci jednotlivých složek, tak na úrovni jednotlivých krajů.

B – Standardy operačního řízení složek

Standardy platné pro příslušnou základní složku IZS, a to v oblasti cílů, procesů, ICT, organizace a infrastruktury. Tyto standardy jsou závazné pro další specifikace prováděné na úrovni jednotlivých krajů a centrálních orgánů složek. Případné odchylky od těchto standardů musí být řádně zdůvodněny a jednotlivě schváleny na úrovni CPT.

C – Krajské standardy

Vlastní podklady pro zpracování Studie proveditelnosti krajského standardizovaného projektu na úrovni jednotlivých složek a krajů.

Krajské standardizované projekty HZS

Krajské standardizované projekty PČR

Krajské standardizované projekty ZZS

Komentáře nejsou povoleny.