Struktura

Ideové řešení programu vystihuje základní myšlenku, provázanost celkového řešení a základní strukturu programu IS IZS – společné standardy a technologie všude tam, kde jednotlivé složky IZS provádí obdobné procesy a plnou provázanost tam, kde kooperují.

Počet dílčích projektů v rámci programu IS IZS je extrémní s ohledem na počet zúčastněných subjektů a nutnost respektovat vlastnické vztahy s ohledem na dotační titul programu (jednotlivé ZZS jsou totiž v majetku příslušných krajů a hlavní město Praha není financovatelná z oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu).
Proto i struktura programu je dosti složitá:

Komentáře nejsou povoleny.