Dotační titul

Dotačním titulem programu IS IZS je Integrovaný operační program (IOP), který byl jako jeden z operačních programů na využívání strukturálních fondů Evropské unie v České republice v prosinci 2007 schválen Evropskou komisí. V průběhu roku 2011 došlo k jeho revizi, ta byla Evropskou komisí schválena v prosinci 2011.

Plný text IOP (verze platná od 21.12.2011) naleznete zde:

Program IS IZS směřuje do oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, konkrétně do aktivity a) Vybudování informačního systému operačních středisek IZS

Výzva na předkládání projektů

Plný text výzvy č. 11 je zveřejněn na stránkách odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-11-vyzva-otevrena-do-30-6-2011  a na webu strukturálních fondů 

Aktuální znění příručky pro žadatele a příjemce a jejích příloh ve výzvě č. 11 (příručka pro žadatele a další) platné od 1.7.2012 naleznete zde http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Novinky_article/Revize-Prirucky-pro-zadatele-a-prijemce-ve-vyz-(1)

Archiv verzí příručky pro žadatele a příjemce (verze 1.0 a 1.1) naleznete na stránkách odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra zde.

Výstupy ze semináře pro příjemce v rámci výzvy č. 11 IOP (Praha, 26.1.2012) jsou zveřejněny na stránkách odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra zde.

Další obecné dokumenty pro příjemce jsou vyvěšeny na webových stránkách odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra zde a na webu strukturálních fondů www.strukturalni-fondy.cz

Projekty v rámci programu IS IZS (projekt NIS IZS, 13 x KSP HZS krajů, 13 x KSP P ČR, 13 x KSP ZZS, 1 x CSP HZS ČR, 1 x CSP PP ČR) byly předloženy do výzvy č. 11 na předkládání projektů IOP, a to v letech 2010 a 2011.

Aktivita a): Vybudování informačního systému operačních středisek IZS

Jde o vybudování informačního systému operačních středisek IZS s cílem zajistit provoz informacích a komunikačních sítí a služeb IZS, dosáhnout dokonalé propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a operabilitu.

Nová technologie by měla umožnit velmi rychlé spojení občanu odkudkoli za srovnatelně stejnou dobu ze všech míst republiky. Půjde o komunikační technologie nové generace, které umožní spojení IZS s občanem i jinými formami komunikace než jen klasickým telefonním spojením. Systém bude vybaven výkonnými lokalizátory místa ohlášení a dalšími prvky, které umožní velmi rychle vyhodnotit způsob a sílu, v jaké budou prostředky IZS nasazeny.

V souladu s požadavky a návrhy EK (DG INFSO a DG ENV) bude v rámci projektu podpořeno budování „PSAP“ (Public Safety Answering Points). PSAP budou budována jako integrovaná pracoviště složek záchranného systému pro operační řízení (systémově a technologicky propojená pracoviště operačních středisek) tak, aby byla občanům maximálně ulehčena možnost ohlášení mimořádné události a zajištěna rychlejší reakce na tuto událost. To s sebou přinese výrazné snížení doby reakce a následku mimořádných událostí.

Podaktivity

V rámci uvedené aktivity budou realizovány následující dílčí aktivity (dále jen podaktivity):

  • Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS)
  • Integrace složky IZS – P ČR – centrální řešení a řešení na úrovni krajské složky (=krajské standardizované projekty)
  • Integrace složky IZS – HZS ČR – centrální řešení a řešení na úrovni krajské složky (=krajské standardizované projekty)
  • Integrace složky IZS – ZZS ČR – řešení na úrovni krajské složky (=krajské standardizované projekty)

Komentáře nejsou povoleny.