Důvody vzniku

Integrovaný záchranný systém (IZS) má v posledních letech za sebou řadu extrémních zkušeností:

  • katastrofální povodně
  • ničivé orkány
  • hromadné dopravní nehody na dálnicích i na železnici
  • rozsáhlý požár rafinérie
  • nákazu ptačí chřipky
  • statisíce společných zásahů od krátkých a jednoduchých až po dlouhé a velmi komplikované
  • Je možné, že v budoucnu nastanou ještě rozsáhlejší a složitější mimořádné události. K tomu přistupuje oprávněný požadavek občanů na rychlou a kvalitní pomoc v těchto situacích, bez ohledu na územní členění nebo typy zasahujících složek. Ty musí jednat plně provázaně a v časových limitech platných pro všechny a všude.

Klíčovou roli při těchto zásazích hrají operační střediska, která přijímají tísňová volání a řídí zasahující síly a prostředky (SaP). Proto program směřuje do těchto operačních středisek základních složek IZS (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a zdravotnické záchranné služby krajů), která jsou určena pro komunikaci s občanem v tísni a pro rychlé nasazení a operační řízení sil a prostředků.

Programem bude nastaven a budován jednotný koncept operačních středisek základních složek IZS. Pomocí optimalizovaných procesů podpořených nasazením moderních informačních a komunikačních technologií dojde ke zlepšení příjmu tísňového volání a bude zajištěna vyšší úroveň vzájemné spolupráce všech základních složek IZS.

Komentáře nejsou povoleny.