Způsob organizace

Vrcholová úroveň řízení

  • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (v roli gestora programu)

Orgány implementační struktury na využívání strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně Integrovaného operačního programu (IOP):

  • Řídící orgán IOP – Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Zprostředkující subjekt oblasti intervence 3.4 IOP = výkonem funkce zprostředkujícího subjektu 3.4 IOP je pověřen odbor strukturálních fondů MV, na základě delegační dohody pak Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Řídící a organizační struktura programu

 

Na úrovni jednotlivých krajů a složek pak působí pracovní týmy odpovědné za relizaci jednotlivých krajských standardizovaných projektů.

Komentáře nejsou povoleny.