Archiv rubriky: Nezařazené

Krajské standardizované projekty HZS ČR a CSP GŘ HZS ČR

V květnu tohoto roku započala ve všech Krajských standardizovaných projektech HZS ČR a Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství HZS ČR příprava realizace největší části plánovaných dodávek pro HZS ČR v rámci programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Aktualizace přílohy výzvy č. 11 na předkládání projektů

K datu 13.6.2014 a následně k datu 14.7.2014 byla provedena aktualizace přílohy výzvy č. 11 na předkládání projektů. Dokumentace a popis změn je ke stažení na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/06-IOP/Vyzva-v-oblasti-intervence-3-4-IOP

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Další dvě fáze plnění v projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému akceptovány

Na konci října roku 2013 byly akceptovány s výhradami další dvě fáze plnění v projektu Národní informační systéme integrovaného záchranného systému (NIS IZS) s názvem: Prováděcí koncept SW řešení projektu NIS IZS a Funkční prototyp. V dubnu a následně pak … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Rámcový koncept řešení projektu NIS IZS akceptován

V březnu tohoto roku byl vytvořen, připomínkován a následně 29. března akceptován dokument: Rámcový koncept SW řešení projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému. Účelem dokumentu bylo podrobně navrhnout a popsat architekturu systému, zejména s ohledem na zdokladování splnění všech vstupních … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Informace ke změně delegovaných činností v rámci IOP

V rámci Integrovaného operačního programu došlo od 1. 7. 2012 ke změně delegovaných činností mj. v oblasti intervence 3.4 z Ministerstva vnitra ČR (zprostředkující subjekt IOP) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán IOP) a Centrum pro regionální rozvoj ČR. Ministerstvo pro … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Aktualizace příručky pro žadatele ve výzvě č. 11

K 17.10.2012 byla provedena revize příručky pro žadatele a příjemce a jejích příloh ve výzvě č. 11 na předkládání projektů Integrovaného operačního programu. Revidované dokumenty naleznete zde. Příjemce je povinen řídit se vždy aktuální verzí příručky pro žadatele a příjemce a … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Všechny Krajské standardizované projekty byly předloženy v rámci výzvy č. 11

09.10.2011 20:04 Dne 27.7.2011 ve 14:00 bylo ukončeno podávání projektů v rámci výzvy IOP č. 11. Všechny Krajské standardizované projekty všech tří základních složek byly do tohoto termínu předloženy. V současné době probíhá hodnocení projektů, jsou vydávány Právní akty a … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Vydání Souhlasného stanoviska ke KSP KŘP

09.02.2011 11:16 Gestor projektu IS IZS, vydal Souhlasná stanoviska k předloženým Projektovým žádostem Krajských standardizovaných projektů krajských ředitelství policie a Centrálního projektu Policejního prezídia ČR. KŘP a PP ČR mohou předložit své projekty na implementační struktuře IOP.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Policie ČR dokončuje přípravu Projektových žádostí pro KSP KŘP

29.12.2010 22:43 V rámci přípravy Projektových žádostí na Krajské standardizované projekty (Integrovaných operačních středisek) KŘP, pokročila P ČR významně kupředu. V závěru roku 2010, v soulasu s plánem,  předala k posouzení Gestorovi projektu (MV-GŘ HZS ČR) Projektové žádosti na 13 x KSP … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Stavební připravenost HZS kraje Vysočina

21.12.2010 13:16 První HZS kraje hlásí stavební připravenost pro implementaci projektu IS IZS. Vzhledem k nutnosti zajištění Standardu operačních středisek byly provedeny nutné stavební úpravy v prostorách sálu pro operační řízení a technologické místnosti na lokalitě krajského operačního střediska HZS kraje … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny