Přes nový informační a komunikační systém IZS již prošlo 100 000 000 datových vět

technika-mimoradky.png

Za první polovinu letošního roku vyjížděli hasiči k 49 321 událostem, z toho 34 678 událostí bylo v součinnosti s ostatními složkami IZS. Celkem hasiči poskytli pomoc 32 836 osobám.

Na začátku každé pomoci stojí volání na tísňovou linku. Přibližně každých 10 sekund odbaví operátor tísňové linky hovor. Ročně je takových hovorů přes 3 miliony. Informací, které pak musí operátor od volajícího získat a hlavně předat dál všem záchranářům je ale daleko víc. Na jednu mimořádnou událost připadá průměrně 450 tzv. „datových vět“. Tedy informací, které je potřeba zadat do systému a distribuovat všem, kteří na pomoc vyjíždějí. Jedná se o informace dvojího druhu. Těmi prvními jsou informace o samotné události, tedy co se stalo, kde se to stalo, zda jsou na místě ranění nebo které složky na místě zasahují apod. Další, doplňující informace, kterých je ale výrazně větší množství, jsou informace o typu zasahujících vozidel a poloze vozidel, takže operátor v každý okamžik vidí, kde dané vozidlo, jedoucí k zásahu je.

Každá tato informace má svou důležitost a její zdržení by mohlo znamenat ohrožení zdraví a života. Nový informační systém IZS umožňuje předat jakoukoliv informaci kterékoliv složce IZS do 4 sekund. Hasičům se tak například promítne plán nejkratší cesty k místu zásahu v autě na tabletech. Zdravotnická záchranná služba se také okamžitě dozvídá o tom, zda je na místě někdo, kdo potřebuje lékařskou pomoc a může neprodleně vyrazit. Dispečink policie vidí, kde má nejbližší hlídku, která bude na místě nejrychleji.

Nový informační a komunikační systém s názvem Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS) byl do ostrého provozu uveden v prosinci loňského roku. Od té doby již prošlo 100 000 000 datových vět V rámci tohoto projektu, který byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu, byly pořízeny nové technologie pro všestranný tok operačních dat, pro jednotné mapové a datové podklady a pro vizualizaci společné operační situace. Tento systém využívají všechna operační střediska základních složek IZS (zatím mimo ZZS hl. m. Prahy), jejichž technologie byly také s využitím strukturálních fondů Evropské unie modernizovány. Modernizace operačních středisek základních složek IZS byla realizována prostřednictvím 45 projektů.

„Celá modernizace operačních středisek základních složek IZS stála necelé dvě miliardy a technologie, které pořídil Hasičský záchranný sbor ČR pro spolupráci operačních středisek v projektu NIS IZS, stála přibližně 360 mil. Kč. Protože se jednalo o evropský projekt, 85% z nákladů hradila Evropská unie“ popisuje generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba. A v čem vidí hlavní přínos?

„Hlavní přínos vnímám ve zkvalitnění příjmu tísňového volání, lepší a rychlejší komunikaci mezi složkami IZS, což v konečném důsledku znamená i rychlejší pomoc občanovi v tísni“

Zpravidla je do systému NIS IZS vkládána nová událost při volání na tísňovou linku. Do nového NIS IZS nejvíce událostí vkládají hasiči, je to 56 % událostí. Důvodem je zejména to, že HZS ČR obsluhuje tísňovou linku 112, na kterou občané ročně uskuteční cca 3 mil. hovorů (tj. cca každých 10 s jeden hovor). Nejdříve se do systému vkládají informace o mimořádné události – tedy co se stalo, kde se to stalo, zda jsou na místě zranění nebo které složky na místě jsou potřeba. Následně systém přenáší informace o činnosti složek IZS – druzích vozidel a jejich poloze a o situaci v místě zásahu. U jedné události přenese systém NIS IZS mezi operačními středisky průměrně 300 datových vět (většina datových vět generována automaticky a týkají se polohy vozidel). Všechna operační střediska základních složek IZS tak vidí polohu události i její případnou změnu, polohu vozidel, které k události jedou nebo již na místě zasahují. Operační střediska tak mohla mezi sebou výrazně omezit telefonní komunikaci a došlo tak rychlejšímu nasazování sil a prostředků k řešení mimořádné události.Tyto informace jsou také přenášeny veliteli zásahu na místo události, který se tak dokáže rychleji a lépe rozhodovat.

„Zjednodušeně řečeno, tento systém přinesl dokonalejší příjem tísňových volání, efektivní vysílání sil a prostředků a hlavně koordinaci a rychlou komunikaci mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému,“ popisuje plk. Luděk Prudil, vedoucí projektu.

A jak to vypadá v praxi?

Dřív, pokud jste se stali účastníkem dopravní nehody s vážně zraněnou osobou, která byla zaklíněna v havarovaném voze, a zavolali na linku 155, pak dispečer tísňové linky vám telefonicky poradil při neodkladné resuscitaci, událost zaznamenal do svého informačního systému a vyslal na místo vozidlo s posádkou zdravotnické záchranné služby. Dispečer dále telefonicky předal informaci o vážné dopravní nehodě na operační střediska Policie ČR a následně i Hasičského záchranného sboru ČR. Jednotka hasičů vyjela na místo dopravní nehody cca o 4 minuty později než vozidlo zdravotnické záchranné služby.  Posádka zdravotnické záchranné služby ale po příjezdu zjistila, že nemůže zraněného vyprostit z vozidla, poskytování pomoci zraněnému řidiči bylo značně komplikované a bylo nutné vyčkat na příjezd hasičů. Hasiči na místo přijeli 6 minut po příjezdu sanitky, protože s hasičským vozem nebylo možné jet tak rychle jako se sanitkou. Na místo následně přijela také hlídka Policie ČR. Hasiči vyprostili zraněného řidiče a policisté řídili dopravu v místě nehody. Havarované vozidlo naštěstí nezačalo hořet. Toto byla běžná praxe až doposud.

V čem přinesl zlepšení nový systém?

Při stejné události voláte dnes linku tísňového volání 155. Dispečer tísňové linky telefonicky radí při nedokladné resuscitaci, zaznamená informace o nehodě do svého informačního systému a jednoduchým úkonem vyžádá součinnost ostatních složek IZS. Místo dopravní nehody je automaticky a okamžitě zobrazeno na mapách a v informačních systémech u všech tří základních složek integrovaného záchranného systému, které na místo vyjíždějí současně a téměř současně také k dopravní nehodě přijíždějí a zasahují.

Jak vyplývá z uvedeného příkladu, celý systém pomáhá jak samotným záchranářům, a to v tom, že jim umožní efektivní výměnu a sdílení dat a informací a následnou lepší koordinaci, tak to hlavně pociťují občané, pokud se ocitnou v nouzi. Rychlejší a provázanější zásahy všech složek IZS pomáhají při záchraně životů, zdraví i majetku.

Tisková zpráva byla zvěřejněna také na stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Realizační fáze projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému končí k 31. 12. 2015

30. 12. 2015 (Nicole Zaoralová) – Jedná se o projekt, který byl připraven a realizován v gesci Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v letech 2010 – 2015 se spolufinancováním z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 (strukturální fondy Evropské unie). Evropská unie financuje 85 % způsobilých nákladů projektu, ze státního rozpočtu je hrazeno 15 % způsobilých nákladů projektu.

Celkovým výstupem projektu je funkční Národní informační systém integrovaného záchranného systému, který je využíván všemi základními složkami integrovaného záchranného systému při příjmu tísňových volání a následném vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem.

Základním výstupem projektu je vytvoření sjednocující technologické platformy pro systémovou výměnu dat mezi základními složkami integrovaného záchranného systému, dále zefektivnění příjmu tísňového volání občanů a zrychlení doby odezvy základních složek integrovaného záchranného systému na tísňové volání.

Klíčovým přínosem projektu je zrychlení a zefektivnění spolupráce operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému, což se projeví především zrychlením zásahu při mimořádných událostech a rychlejším poskytováním pomoci občanům.

Z pohledu základních složek integrovaného záchranného systému spočívá hlavní přínos projektu především v možnosti efektivní výměny a sdílení dat a informací, možnosti lepší koordinace.

Z pohledu zákazníka – občana je hlavním přínosem projektu snížení následků mimořádných událostí v případě společných akcí více složek integrovaného záchranného systému díky rychlejším a provázanějším zásahům. To umožňuje plně dostupné tísňové volání, přesnější určení místa mimořádné události, okamžité zahájení činnosti potřebných složek a rychlejší přeprava na místo.

Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému je součástí významného souboru projektů, který směřoval do oblasti informačních systémů operačního řízení a technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému.

Jednalo se o program „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“, ve zkratce IS IZS.

Cílem programu IS IZS bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům v úseku tísňového volání, operačního řízení a interoperability jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému.

Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému přitom představuje tzv. „střechové řešení“ (společně využívané technologie), na které navazují krajské a centrální standardizované projekty základních složek integrovaného záchranného systému.

Informace o projektu jsou dostupné na:

http://is-izs.izscr.cz/

http://www.hzscr.cz/clanek/jednotna-uroven-informacnich-systemu-operacniho-rizeni-a-modernizace-technologii-pro-prijem-tisnoveho-volani-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-402999.aspx

Tiskové zprávy a fotografie ze slavnostního uvedení výstupů projektů do užívání jsou zveřejněny na:

http://www.hzscr.cz/clanek/projekt-narodni-informacni-system.aspx http://www.hzscr.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-2015-listopad-x.aspx

Informace o Integrovaném operačním programu jsou dostupné na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Uvodni-strana

Kontakt: kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Tel.: +420 950 819 944

Mobil: +420 602 215 142

E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Slavnostní uvedení do užívání projektu NIS IZS

banner IOP.png

Dne 10. prosince 2015 od 10 hod. se konalo slavnostní uvedení do užívání výstupů projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému do užívání. V jeho rámci byl představen projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému a byl promítnut krátký film o projektu. Rovněž bylo možné absolvovat prohlídku Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Celkovým výstupem projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému je funkční informační systém – Národní informační systém integrovaného záchranného systému, který je využíván všemi základními složkami integrovaného záchranného systému při příjmu tísňových volání a následném vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem.

Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému byl připraven a je realizován v letech 2010 až 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu. Integrovaný operační program financuje 85 % způsobilých výdajů projektu, 15 % způsobilých výdajů je financováno ze státního rozpočtu.

Realizační fáze projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému končí 31. prosince 2015. V této souvislosti je nyní prováděno slavnostní uvedení výstupů projektu do užívání.

Hlavní náplní projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému bylo zajištění infrastruktury nezbytné pro nastavení jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení. Výstavba Národního informačního systému integrovaného záchranného systému byla rozdělena do 3 základních technologických bloků:

•   Integrační platforma – řízení výměny dat základních složek integrovaného záchranného systému,

•   GIS – Geografický informační systém,

•   Vizualizace operační situace.

Projektem byla vytvořena sjednocující technologická platforma pro systémovou výměnu dat mezi základními složkami integrovaného záchranného systému a bylo provedeno zefektivnění příjmu tísňového volání občanů a zrychlení doby odezvy základních složek integrovaného záchranného systému na tísňové volání.

Klíčovým přínosem projektu je zrychlení a zefektivnění spolupráce operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému, což se projeví především zrychlením zásahu při mimořádných událostech a rychlejším poskytováním pomoci občanům.

Z pohledu základních složek integrovaného záchranného systému spočívá hlavní přínos projektu především v možnosti efektivní výměny a sdílení dat a informací, možnosti lepší koordinace.

Z pohledu zákazníka – občana je hlavním přínosem projektu snížení následků mimořádných událostí v případě společných akcí více složek integrovaného záchranného systému díky rychlejším a provázanějším zásahům. To umožňuje plně dostupné tísňové volání, přesnější určení místa mimořádné události, okamžité zahájení činnosti potřebných složek a rychlejší přeprava na místo.

Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému je součástí programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému.

Program Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IS IZS“) se skládá z projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému, centrálních standardizovaných projektů generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Policejního prezidia České republiky a projektů řešených na krajské úrovni (krajské standardizované projekty základních složek integrovaného záchranného systému). Gestorem celého programu IS IZS je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského sboru České republiky.

Jedná se celkem o 45 dílčích projektů, z toho 42 je spolufinancováno z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Cílem programu IS IZS je zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům v úseku tísňového volání, operačního řízení a interoperability jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému.

Reportáž ČT ze slavnostního uvedení do užívání výstupů projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému je monžné nalézt (50 min a 30 s) http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010111210-studio-6-ii/

Tisková zpráva byla zvěřejněna také na stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na slavnostní předání projektu NIS aneb zrychlujeme naši pomoc

Slavnostní uvedení do užívání výstupů projektu Národního informačního systému integrovaného záchranného systému proběhne dne 10. prosince 2015 od 10,00 hodin v prostorách krajského ředitelství HZS ČR v Olomouci, adresa Schweitzerova 91. Hlavním přínosem projektu je zrychlení a zefektivnění spolupráce operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému, což se projeví zejména v rychlejším poskytování pomoci občanům.

Během akce bude představen projekt a bude promítnut krátký film o projektu. Rovněž bude možné absolvovat prohlídku Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Z důvodu omezené kapacity je na akci nezbytná akreditace na níže uvedeném kontaktu.

Systém, který nese název Národní informační systém integrovaného záchranného systému, byl připraven a realizován v letech 2010 až 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu.

Hlavním smyslem projektu je vytvoření sjednocující technologické platformy pro výměnu dat mezi základními složkami integrovaného záchranného systému. Dále zefektivnění příjmu tísňového volání občanů a zrychlení doby odezvy základních složek integrovaného záchranného systému na tísňové volání.

Jak to bude v praxi vypadat?
Představte si, že jste se stali účastníkem dopravní nehody s vážně zraněnou osobou. Ta je zaklíněna v havarovaném voze. Voláte proto linku tísňového volání 155. Dispečer tísňové linky Vám telefonicky poradí při neodkladné resuscitaci, událost zaznamenává do svého informačního systému a vysílá na místo vozidlo s posádkou zdravotnické záchranné služby. Dispečer telefonicky předává informaci o vážné dopravní nehodě na operační střediska Policie ČR a následně i Hasičského záchranného sboru ČR. Jednotka hasičů vyjíždí na místo dopravní nehody cca o 4 minuty později než vozidlo zdravotnické záchranné služby.  Posádka zdravotnické záchranné služby po příjezdu zjišťuje, že nemůže zraněného vyprostit z vozidla, poskytování pomoci zraněnému řidiči je značně komplikované a musí vyčkat na příjezd hasičů. Hasiči na místo přijíždí 6 minut po příjezdu sanitky, protože s hasičským vozem nebylo možné jet tak rychle jako se sanitkou. Na místo přijíždí také hlídka Policie ČR. Hasiči vyprošťují zraněného řidiče a policisté řídí dopravu v místě nehody. Havarované vozidlo naštěstí nezačalo hořet. Toto byla běžná praxe až doposud.

V čem přinese zlepšení nový systém?
Při stejné události voláte linku tísňového volání 155. Dispečer tísňové linky telefonicky radí při nedokladné resuscitaci, zaznamená informace o nehodě do svého informačního systému a jednoduchým úkonem vyžádá součinnost ostatních složek IZS. Místo dopravní nehody je automaticky a okamžitě zobrazeno na mapách a v informačních systémech u všech tří základních složek integrovaného záchranného systému, které na místo vyjíždějí současně a téměř současně také k dopravní nehodě přijíždějí a zasahují.

Pro názornost ještě jeden příklad z praxe.
Žena oznamuje hlídce Policie ČR, že v lese našla nehybné tělo, hlídka oznamuje situaci na operační středisko a s ženou přejíždějí k místu nálezu osoby. Na místě zjišťují, že se jedná o muže pravděpodobně v bezvědomí, který spadl ze skály, ale nemohou se k němu dostat. Oznamují situaci na operační středisko. Operační středisko vyžaduje součinnost hasičů i zdravotnické záchranné služby. Vzhledem k složitému způsobu příjezdu na místo události se nepodaří hasičům ani záchranářům nalézt správnou cestu k místu události a hlídka policistů jim musí jet naproti. Doba jízdy na místo se prodlužuje o drahocenné minuty.

Při stejné situaci, ale s moderním systémem, operační středisko Policie ČR identifikuje místo události prostřednictvím automaticky přenášené polohy policejního vozu a tuto polohu při vyžádání součinnosti předává na operační středisko Hasičského záchranného sboru ČR a zdravotnické záchranné služby. Polohu policejní hlídky vidí hasiči a záchranáři ve svých vozidlech na tabletech a bez bloudění se rychle dostavují až na stanovené místo. Muži je poskytnuta pomoc.

Jak vyplývá z uvedených příkladů, celý systém pomůže jak samotným záchranářům, a to v tom, že jim umožní efektivní výměnu a sdílení dat a informací a následnou lepší koordinaci, tak to hlavně pocítí občané, pokud se ocitnou v nouzi. Rychlejší a provázanější zásahy všech složek IZS pomohou při záchraně životů, zdraví i majetku.

Tato tisková zpráva byla zveřejněna taká na stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Ukončena realizační fáze Krajských standardizovaných projektů HZS krajů a Centrálního standardizovaného projektu MV-GŘ HZS ČR

Ke dni 30. listopadu 2015 končí realizační fáze krajských standardizovaných projektů hasičských záchranných sborů krajů a Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Uvedené projekty byly připraveny a realizovány v letech 2010 až 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu. Projekty byly zaměřeny na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačních a informačních středisek s cílem dosáhnout dokonalého propojení všech operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu. V rámci projektů byly pořízeny nové technologie pro operační řízení s napojením na technologie vybudované v projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a  zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů, ale i mezi ostatními základními složkami integrovaného záchranného systému. Výstupy projektů umožní včasnou a efektivní reakci na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím operačního řízení Hasičského záchranného sboru České republiky a spoluprací v rámci základních složek integrovaného záchranného systému. Výstup projektů tedy směřují k zajištění včasného zásahu na místě mimořádných událostí. Projekty jsou součástí programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému.

Tisková zpráva byla také uveřněna na stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky.

Název projektu

Registrační číslo projektu

Příjemce dotace z Integrovaného operačního programu

Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

CZ.1.06/3.4.00/11.07834

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07810

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07793

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07789

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07768

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07761

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07820

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07811

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07812

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

CZ.1.06./3.4.00/11.07780

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07817

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07769

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07760

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07821

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Tiskové zprávy ze slavnostního předání výstupů projektů:

  • MV-generální ředitelství HZS ČR
Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Školení S1 v projektu NIS IZS

Dne 30.9.2015 proběhlo na MV-GŘ HZS ČR školení S1 v projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS). Školení bylo určeno pro vedoucí základních složek IZS.

Cílem školení bylo seznámit účastníky s architekturou a funkcionalitami systému NIS IZS. Školení bylo rozděleno do 2 bloků – teroterické a praktické. V teroretické části proběhlo seznámení s architekturou a funkcionalitami. V praktické části byla představena administrátorská aplikace včetně všech dodávaných funkcionalit jednotlivých uživatelských rolí.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Projektu NIS IZS byly dokončeny dodávky Vybavení datových center

V dubnu 2015 byly dokončeny dodávky všech 3 fází Vybavení datových center. Dodávky byly rozveny na jednotlivé lokality Krajských datových center a Super krajských datových center. HW a SW komponenty byly nainstalovány a zprovozněny.

Další fáze realizace projektu NIS IZS spočívají v pilotní a plošné instalaci a testování HW a SW.

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

V projektu NIS IZS probíhá zavážení datových center

V prosinci roku 2014 byl proveden závoz první části dodávek fáze Vybavení datových center. Dodávky byly rozvezeny na jednotlivé koncové lokality – Krajská datová centra a Super krajká datová centra. Dodávky se skládaly z:

  • diskových polí
  • serverové technologie
  • sítě a bezpečnosti – core
  • sítě a bezpečnosti – management

Závoz druhé části dodávek fáze Vybavení datových center je plánována na březen roku 2015.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Krajské standardizované projekty HZS ČR a CSP GŘ HZS ČR

V květnu tohoto roku započala ve všech Krajských standardizovaných projektech HZS ČR a Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství HZS ČR příprava realizace největší části plánovaných dodávek pro HZS ČR v rámci programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému. Vedle již realizovaných dodávek
·    stolů pro operátory a
·    části technologií pro HZS krajů a dále pak
·    stavebních prací,
se bude jednat o dodávky HW a SW a souvisejících technických komponent pro operační řízení. V současnosti probíhají práce na tvorbě Technického projektu, který bude obsahovat návrh technického řešení a popis dodávaných komponent. Po schválení technického projektu započne fáze realizace vlastních dodávek HW a SW. Poté dojde ke zprovoznění napojení informačních systémů operačního řízení na Národní informační systém integrovaného záchranného systému.

V Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství HZS ČR bude navíc probíhat ještě dodávka HW a SW pro projekční systém.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Aktualizace přílohy výzvy č. 11 na předkládání projektů

K datu 13.6.2014 a následně k datu 14.7.2014 byla provedena aktualizace přílohy výzvy č. 11 na předkládání projektů. Dokumentace a popis změn je ke stažení na:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/06-IOP/Vyzva-v-oblasti-intervence-3-4-IOP

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny